hypotéka   zákon   ČNB  


Hypotéka se s rokem 2017 významně mění

Přidáno: 30.03.2017
Tou největší změnou v historii poskytování hypoték je především ta, že pro potencionální žadatele o hypotéku končí možnost sjednat si hypotéku 100%. Tato nová pravidla, týkající se hypotéčních úvěrů, jsou stanovena na základě doporučení ČNB. Jsou platná již od dubna roku 2017 a banky se podle nich řídit budou. Dosavadní maximální limit LTV (dalo by se přeložit jako – půjčka ku hodnotě) do výše až 100 % LTV je snížen. Hypotéky s LTV více jak 80 % budou dostupné pouze velmi omezeně. Dle nového doporučení tedy budou banky poskytovat pouze 15 % ze všech nových úvěrů s LTV s rozmezím 80 až 90 %.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Navíc Novela zákona o spotřebitelském úvěru je nyní upravena tak, že jsou všechny banky poskytující hypoteční úvěry povinné mnohem podrobněji ověřovat finanční situaci žadatele o hypotéku. Pokud by toto neudělaly, hrozily by jim velké nepříjemnosti, a to především v podobě finančních ztrát. Kdyby například došlo k situaci, že jejich klient, kterému hypotéku poskytly, v prvních třech letech nemohl svůj úvěr splácet, hrozí bance reálná sankce. Konkrétně se jedná o to, že by takovému klientovi musela vrátit všechny jím dosud zaplacené úroky i s poplatky. Toto opatření se týká všech hypoték, není podstatné, jaké by bylo LTV. A i z tohoto důvodu si budou banky zcela logicky ještě pečlivěji vybírat, komu hypotéku poskytnou.

Tyto dva fakty se promítají do životů těch, kteří hypotéku potřebují, a to ve 100% výši. Je zde samozřejmě možnost vyřešit zmíněné omezení kombinací hypotéky s dalším úvěrem, nejčastěji úvěrem ze stavebního spoření. Pro mnoho lidí je to nyní opravdu jediná možnost, jak dosáhnout na celou zástavní hodnotu nemovitosti. I tato varianta však přináší další nevýhody, a to především v podobě dalších vynaložených financí.

Další náklady pro žadatele o hypotéku

Úvěry ze stavebního spoření jsou úročeny, stejně tak i úvěry spotřebitelské. Dalšími náklady pro klienta by se tak staly poplatky, které jsou s těmito úvěry spojeny. Jednalo by se třeba o poplatek za vedení překlenovacího účtu. To vše tedy ještě musíme připočítat nad rámec samotné hypotéky. Což ve výsledku znamená, že si bude moci vlastní bydlení dovolit méně lidí, než doposud. Hypotéční banky totiž v rámci ověřování bonity klienta započítávají i tyto doplňkové úvěry spojené s bydlením do jeho výdajů. Navíc, by se také velmi pravděpodobně prodloužila i doba samotného splácení hypotéky.

Co je motivem těchto opatření

ČNB si od tohoto doporučení slibuje předcházení zadluženosti a narůstajícím exekucím. Co tato opatření přinesou do budoucna, ukáže až čas.