Uložit odkaz


Nabídka nemovitosti již není aktuální.


Byt 2+1, 65 m2 na prodej

Stříbro, okres Tachov

Nemovitost si právě prohlíží 34 lidí!

87 600 Kč


Stříbro, okres Tachov - Byt - 954786
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954786 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954787
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954787 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954788
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954788 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954789
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954789 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954790
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954790 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954791
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954791 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954792
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954792 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954793
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954793 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954794
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954794 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954795
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954795 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954796
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954796 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954797
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954797 thumbnail
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954798
Stříbro, okres Tachov - Byt - 954798 thumbnail

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci - bytové jednotce č. 928/4 zapsané na listu vlastnictví č. 3112 nacházející se v budově č. p. 927, 928, příslušející k části obce Stříbro, zapsané na listu vlastnictví č. 2091, stojící na pozemcích p. č. St. 1124 a St. 1125, zapsaných na listu vlastnictví č. 2091, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 811/10000, vše v k. ú. Stříbro, obec Stříbro, okres Tachov. Bytová jednotka č. 928/4 se nachází v bytovém domě č. p. 927, 928, který je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící se dvěma vstupy, situovaný na mírně svažitém terénu. Byt je dispozice 2+1 a nachází se v 1. NP, vpravo od vstupu do bytového domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy a řadové garáže. Centrum obce Stříbro je ve vzdálenosti cca 770 m, do Plzně je vzdálenost 27 km. Hlavní vstupy do domu jsou z ulice Gagarinova, vstup č. p. 928. Parkování je možné v ulici (podélně), nebo na plochách za bytovým domem. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré údržbě.

Další nemovitosti v okolí